Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Tiểu Thảo Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AK 123341
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
12-B1.9
00
QH (4,5-7,5-4,5)
KDC Số 4 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
LIVE ARC INT CO.,LTD lập năm 2016
95.0 m2
70.5 m2
209.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.8
4,9
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép