Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Thị Nam Ninh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Tuấn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BĐ 876188
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
F6-213D
KT01/1
QH (1,5-3,5-1,5)
KDC mới Khuê Trung
Phường Khuê Trung
CMEP JSC lập năm 2016
60.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

2790/GP-UBND
20/06/2017
Phạm Nam Sơn