Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thái Vi quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AG 251241
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
98-F10
00
QH(3,0-5,5-3,0)
đường Trần Xuân Soạn
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
97.5 m2
71.5 m2
150.5 m2
7.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
5,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép