Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Kim Kha 91 Tố Hữu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Văn Hùng 91 Tố Hữu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AE 025537
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
33-B1.14
00
QH(3,0-5,5-3,0)
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
74.3 m2
76.5 m2
150.8 m2
8.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép

3001/GP-UBND
10/07/2017
Phạm Nam Sơn