Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Thu Vân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AG 747480
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
858-C18
KT01/1
QH(4,0-7,5-4,0)
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
METECO lập năm 2016
103.2 m2
97.92 m2
236.2 m2
11.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
1,0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép