Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ngọc Thy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Tuấn Dũng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AO 012253
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
B2-44
00
QH(3,0-5,5-3,0)
KDC Công viên Khuê Trung
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
72.0 m2
67.5 m2
139.5 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.0
1,0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép