Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Xuân Thủy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 174888
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
433-C5
KT01/1
QH(4,0-7,5-4,0)
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC DƯƠNG MINH lập năm 2016
121.5 m2
92.0 m2
265.0 m2
11.75 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.4
5,9
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép