Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Thị Hằng huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, , ,
2 Nguyễn Đăng Tiến huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445365
14/08/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
58
B1-19(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
82.5 m2
82.5 m2
4.7 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
3,5

Thông tin giấy phép