Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Quỳnh Anh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Hữu Chỉnh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 601439
03/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
7
B1-33
QH(4,0-7,5-4,0)m & QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
SOOSHEEN JSC lập năm 2016
168.8 m2
133.6 m2
301.7 m2
11.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép