Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hòa Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, , ,
2 Đào Truyền Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658933; BE 658934
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
33 + 34
B1-27
QH 5,5m; đất cây xanh, thảm cỏ; vỉa hè 4,0m; đường QH 7,5
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG lập năm 2016
0.0 m2
128.9 m2
302.0 m2
12.75 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3 + mái: 5,25m m
03 tầng
0
0.6
5,0

Thông tin giấy phép