Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Phượng Loan quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,
2 Trịnh Đình Chiến quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 579562
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
62
B1-25
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
PSA HOUSE CO.,LTD lập năm 2016
112.5 m2
84.1 m2
200.8 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.68
4,68

Thông tin giấy phép