Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ly Na quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074794
06/12/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
94
B1-38
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
192.5 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép