Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thủy Tiên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Văn Bắc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048462
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
16
B1-18
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CTY TNHH NHÂN THIÊN lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
196.5 m2
11.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
4,0

Thông tin giấy phép