Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đoàn Thị Hằng TP. Huế, Thừa Thiên Huế, , ,
2 Phạm Ngọc Hùng TP. Huế, Thừa Thiên Huế, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678516
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
6
B1-42(GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CS CO.,LTD lập năm 2016
100.0 m2
85.0 m2
177.0 m2
9.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.4
3,0

Thông tin giấy phép