Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Tạ Thị Hạnh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đặng Văn Luyện quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992412
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
12
B1-20
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
201.5 m2
10.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,8m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép