Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Phú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Quốc Kiệt phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 174328
09/02/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
51
B2.22
QH(4,0-7,5-4,0)
Khu E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
157.0 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.4
5,0

Thông tin giấy phép