Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Thu Hà quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Phước Thịnh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658093
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
15
B1-37
QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỊA THIÊN AN lập năm 2016
120.0 m2
89.0 m2
291.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép