Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Nữ Minh Thi quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048450
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
4
B1-18
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI TẦM CAO MỚI lập năm 2016
100.0 m2
59.8 m2
157.8 m2
12.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
3,95

Thông tin giấy phép