Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Dương Thị Kim Thoa quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Từ Tấn Anh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AĐ 253356
09/12/2005
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
239-B6
KT01/1
QH (4,0-10,5-4,0)
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
C.A.C lập năm 2016
100.0 m2
70.0 m2
213.8 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.1
3,0

Thông tin giấy phép