Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Sanh huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,
2 Đoàn Ngọc Ân huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634520
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
34
B1-5
QH(4,0-7,5-4,0) hướng Đông Bắc & QH(3,0-7,5-3,0) hướng Tây Nam
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
KT-MYA CO.LTD lập năm 2016
115.0 m2
89.0 m2
253.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
4,0

Thông tin giấy phép