Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Cẩm Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,
2 Lê Văn Sang Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678302
06/09/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
27
B1-89(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
87.5 m2
80.0 m2
167.5 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép