Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Minh Nguyệt Quế Sơn, Quảng Nam, , ,
2 Trần Văn Đán Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445092
08/10/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
31
B1-40(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DE CO HO lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
194.8 m2
11.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép