Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Sáu TP Đồng Hới, Quảng Bình, , ,
2 Phạm Xuân Phong TP Đồng Hới, Quảng Bình, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678361; BO 678362
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
47 + 48
B1-35(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
HUNG THINH PHAT ARC CO.,LTD lập năm 2016
0.0 m2
185.0 m2
224.0 m2
5.1 m
Sảnh hạ: 3,9m m
01 tầng + lững
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép