Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Thuận huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,
2 Lê Phụng huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BX 411046
02/12/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
41
B1-52
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
VIEW+ARCHITECT lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
233.5 m2
11.96 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
4,0

Thông tin giấy phép