Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Phương Lan TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, , ,
2 Tô Đình Sử TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074528
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
28
B1-31
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
170.0 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép