Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đinh Thị Hoàng Lan phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lương Đỗ Tuấn Anh phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952388
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
22
B1-7
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CMEP JSC lập năm 2016
96.3 m2
60.75 m2
124.0 m2
12.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép