Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Liễu quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lưu Diễn Hổ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952968
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
33
B1-14
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
114.0 m2
89.0 m2
184.0 m2
8.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép