Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Bê quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074327
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
27
B1-27
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
171.5 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 3,6m m
03 tầng
0
1.5
5,0

Thông tin giấy phép