Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Hằng Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BN 189910
14/06/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
13
B1-86(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
92.7 m2
77.2 m2
77.2 m2
5.3 m
Sảnh hạ: 3,9m m
01 tầng
0
1.5
3,0

Thông tin giấy phép