Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Thành quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AC 775838
08/07/2005
UBND quận Hải Châu

Thông tin công trình

Cầu đường
194
47
Kiệt 47 Trần Huy Liệu - 5,5
Phường Khuê Trung
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BÁCH ĐẠT lập năm 2016
67.2 m2
62.2 m2
129.2 m2
7.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép