Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phương Thảo H. Nam Trực, Nam Định, , ,
2 Lê Văn Tiếp H. Nam Trực, Nam Định, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678330
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
16
B1-35(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
171.0 m2
9.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,2m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.5
5,0

Thông tin giấy phép