Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Xuân Thịnh H. Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952917
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
19
B1-13
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
80.0 m2
5.25 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
0.0
4,0

Thông tin giấy phép