Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Vân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Cao Bang phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 233944
15/11/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
143
21
BTXM
Tổ 25
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
128.2 m2
81.4 m2
145.8 m2
5.4 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng + lững
0
1.0
Công trình xây dựng trong khuôn viên đất của chủ hộ

Thông tin giấy phép