Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Tạ Thị Hồng Vân 148 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đồng Phước Nhanh 148 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658094
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
16 + 17
B1-37
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
METECO lập năm 2016
0.0 m2
69.3 m2
150.5 m2
10.33 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Mái: 2,825m m
02 tầng
0
0.0
10,0

Thông tin giấy phép