Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Diệu Thùy Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Thái Đình Dương Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BX 411009
02/12/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
4
B1-52
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
156.0 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép