Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Bích Phương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Hồng Phương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658090
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
12
B1-37
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH LBP lập năm 2016
120.0 m2
95.0 m2
236.0 m2
11.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép