Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Thanh Huyền quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Huỳnh Văn Hoàng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634635
05/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
41
B1-7
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
252.0 m2
11.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3,0

Thông tin giấy phép