Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thúy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 240612
20/12/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
08
B2.1
QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Tây & QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Na
Khu C - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
156.6 m2
127.9 m2
127.9 m2
4.3 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép