Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Thanh Hằng TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, , ,
2 Mai Tuấn Anh TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658951
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
51
B1-27
Vỉa hè; cây xanh thảm cỏ; vỉa hè 4,0m; đường QH 7,5m
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
KAVILA CO.,LTD lập năm 2016
125.0 m2
80.0 m2
270.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5,0

Thông tin giấy phép