Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thanh Thiết H. Tiên Phước, Quảng Nam, , ,
2 Lê Văn Khôi H. Tiên Phước, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658739
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
25
B1-35
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN EKE ARC lập năm 2016
120.0 m2
95.0 m2
297.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5,0

Thông tin giấy phép