Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Thùy Trang quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Huỳnh Tấn Long quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 233940
15/11/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
14
C9
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Khu C (GĐ2) - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
94.0 m2
194.0 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép