Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Toản phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Huỳnh Thị Thành phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 312324
23/04/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
43
B2.45
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Khu E1 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
129.6 m2
60.0 m2
60.0 m2
5.1 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép