Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Hoài Mi Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, , ,
2 Trần Ngọc Thành Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952057
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
57
B1-1
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
93.3 m2
85.8 m2
158.1 m2
7.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép