Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Thị Liên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Thanh Định quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658919; BE 658920; BE 658921
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
19 + 20 + 21
B1-27
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
WSW lập năm 2016
0.0 m2
150.0 m2
356.1 m2
11.55 m
Tầng bán hầm + Tầng 1: 5,3m; Tầng 2: 3,6m; Mái: 2,65 m
02 tầng + tầng bán hầm
0
0.8
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
7,5

Thông tin giấy phép