Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Ngọc Anh Toàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BD 669443
28/10/2010
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
04
B2.4
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Khu E1 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
192.5 m2
8.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,5

Thông tin giấy phép