Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Hương phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Phạm Quang Dũng phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 240614
20/12/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
31
142
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Khu C - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
108.0 m2
84.6 m2
202.2 m2
10.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,9m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép