Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy H. Quế Sơn, Quảng Nam, , ,
2 Võ Văn Dương H. Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678684
12/10/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B1-36(GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
72.5 m2
163.5 m2
10.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 3,0m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5,5

Thông tin giấy phép