Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Kiều Thị Mười phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hồ Chinh (Hồ Văn Chinh) phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303183
13/06/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
01
C16
QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Đông & QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Na
Khu C - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
136.6 m2
78.0 m2
152.3 m2
8.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
4,2

Thông tin giấy phép