Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Phúc Minh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678319
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
5
B1-35(GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
92.5 m2
5.1 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép