Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Vũ Thị Xuân 181 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hoàng Tân Dân 181 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952922
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
14
B1-13
QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Đông Nam & QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Tây Na
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
118.6 m2
84.2 m2
226.3 m2
10.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,8m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép